Wojewódzka Komisja Egzaminacyjnej województwa kujawsko - pomorskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych i pilotów wycieczek PTTK nie posiada stałej siedziby.

Egzaminy organizowane są wyłącznie w oparciu o współpracę sekretariatu Komisji z Zarządem Oddziału PTTK, który zawnioskuje, aby na jego potrzeby zorganizowany został egzamin dla kandydatów na przewodników terenowych lub pilotów wycieczek – absolwentów kursu lub dla eksternistów poszerzających uprawnienia przewodnickie lub pilockie.

 

Odpowiedzi  na pytania i wątpliwości dotyczące szkoleń i egzaminów przewodnickich i pilockich należy poszukiwać na stronach internetowych Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK :

 

http://przewodnicy.pttk.pl/regulacje-prawne

http://przewodnicy.pttk.pl/przepisy

 

Wszystkie inne szczegółowe zapytania dotyczące egzaminów należy kierować do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej - Tomasza Simińskiego – Stanny  pod adresem :

 

86-300 Grudziądz ul. Norwida 46

e- mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lub telefonicznie pod nr  604 545 794

 EGZAMINY ODWOŁANE

 

 

Szczegółowa informacja  o terminie i zasadach
egzaminów  przewodnickich  terenowych na  obszary :

- województwa  Kujawsko-Pomorskiego, z wyłączeniem miasta Torunia

- Szlaku Piastowskiego

- na obszar powiatów : brodnickiego, bydgoskiego ziemskiego i grodzkiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego ziemskiego i grodzkiego, iławskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowomiejskiego, tczewskiego, toruńskiego, tucholskiego, rypińskiego, starogardzkiego, sztumskiego, świeckiego, wąbrzeskiego, z wyłączeniem miasta Torunia.

 

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna dla Przewodników Turystycznych Terenowych PTTK wyznaczyła, na wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu, jako organizatora, termin egzaminów dla kandydatów na turystycznych przewodników terenowych PTTK oraz osób rozszerzających uprawnienia na w/w obszary w dniach 23-24 września 2022 r.
Do egzaminów przystąpić mogą w szczególności także przewodnicy PTTK oraz przewodnicy niezrzeszeni, lecz posiadający dawne uprawnienia państwowe, uzyskane przed deregulacją zawodu przewodnika turystycznego, decyzją wojewody lub marszałka województwa. Dopuszczeni będą także kandydaci – absolwenci kursów przewodnickich odpowiednio na w/w obszary , którzy dotychczas  nie zdawali egzaminu lub go nie zdali, pod warunkiem okazania zaświadczeń o ukończeniu stosownego szkolenia.


Odpłatność za egzamin wyniesie ok. 290 zł i obejmuje całkowity koszt egzaminu, włącznie z całodzienną autokarową wycieczką egzaminacyjną po postulowanym obszarze uprawnień.
Egzamin zostanie zorganizowany dla minimum 10 osób chętnych. Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są drogą elektroniczną na podany niżej adres mailowy oraz pocztą tradycyjną na adres grudziądzkiego Oddziału PTTK.


Egzamin w części teoretycznej – test pisemny i egzamin ustny odbędą się w dniu 23 września 2022 r. (piątek) od godz 16.00 w Marinie MORiW przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

Egzamin praktyczny, w postaci całodziennej wycieczki autokarowej po obszarze postulowanych uprawnień, dla osób które zdały egzamin teoretyczny, odbędzie się w dniu 24 września 2022 r. (sobota) od godz. 8.00.

Uwaga: kandydat może podejść do jednego lub do dwóch egzaminów jednocześnie. Obowiązują jednak  oddzielne opłaty za każdy z egzaminów.

Punkt zbiórki na egzamin praktyczny także w Marinie MORiW przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

Zgłoszenia na egzamin będą mają charakter wiążący, jeśli będą przyjęte wraz z udokumentowaną wpłatą w/w opłaty egzaminacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2022 r. włącznie, na adres i konto organizatora egzaminu tj. Oddziału PTTK w Grudziądzu. Obowiązuje komplet dokumentów, który podlega wstępnej kontroli organizatora egzaminu. Dotyczy to w szczególności wymogu udokumentowania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub ważnej legitymacji przewodnickiej PTTK względnie dawnej państwowej wydanej przez wojewodę lub Marszałka województwa. Szczegóły postępowania  egzaminacyjnego  wynikają z Uchwały nr 55/XVIII/2014  ZG PTTK z dnia 27.02.2014 r.

UWAGA!

Decyduje data odbioru korespondencji przez organizatora, nie zaś data nadania przesyłki - stempla pocztowego a także uznania na rachunku bankowym wpłaty a nie data złożenia zlecenia przelewu opłaty egzaminacyjnej.


Ponadto szczegółowych informacji ze strony organizatora egzaminu udziela Kol. Piotr Łukiewski – Prezes Oddziału, tel. 691 951 010, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., jak również Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników Turystycznych Terenowych PTTK Kol. Tomasz Simiński-Stanny tel: 604 545 794, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Adres organizatora:

Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
ul. Hallera 32  86-300 Grudziądz

Serdecznie zapraszamy kursantów oraz eksternistycznie wszystkich chętnych przewodników na egzamin umożliwiający uzyskanie atrakcyjnych uprawnień na obszar województwa kujawsko-pomorskiego lub szlaku Piastowskiego lub Ziemi Chełmińskiej, Kociewia, części Borów Tucholskich oraz Powiśla z Żuławami!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ARCHIWALNE

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA  O TERMINIE I ZASADACH
EGZAMINU  DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK PTTK

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna dla Przewodników Turystycznych Terenowych PTTK i Pilotów Wycieczek wyznaczyła, na wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu, jako organizatora kursu, termin egzaminu dla kandydatów na Pilotów Wycieczek PTTK oraz ewentualnych przewodników pragnących uzyskać uprawnienia pilockie w dniach 19÷20 września 2020 r.
Do egzaminów przystąpić mogą w szczególności także przewodnicy PTTK, jako eksterniści oraz osoby, które ukończyły kurs pilotów wycieczek PTTK w innym oddziale Towarzystwa i z różnych powodów nie przystąpiły do egzaminu. Odpłatność za egzamin wyniesie 240,oo zł i obejmuje całkowity koszt egzaminu, włącznie z całodzienną autokarową wycieczką egzaminacyjną.
Egzamin zostanie zorganizowany dla minimum 10 osób chętnych. Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są drogą elektroniczną na podany niżej adres mailowy oraz pocztą tradycyjną na adres grudziądzkiego Oddziału PTTK.
Egzamin w części teoretycznej – test i egzamin ustny odbędą się w dniu 19 września 2020 r. (sobota) od godz. 9.00 w Marinie MORiW przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

Egzamin praktyczny, w postaci całodziennej wycieczki autokarowej, dla osób które zdały egzamin teoretyczny, odbędzie się w dniu 20 września od godz. 8.00. Punkt zbiórki w Marinie MORiW przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu. Trzy warianty trasy egzaminu praktycznego zostaną podane zgłoszonym do egzaminu do dnia 20 sierpnia 2020 r., zaś ostateczna trasa wycieczki zostanie wylosowana bezpośrednio po egzaminie pisemnym.

Zgłoszenia na egzamin będą mają charakter wiążący, jeśli będą przyjmowane wraz z udokumentowaną wpłatą w/w opłaty egzaminacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2020 r. włącznie, na adres i konto organizatora egzaminu tj. Oddziału PTTK w Grudziądzu.

Obowiązuje komplet dokumentów, który podlega wstępnej kontroli organizatora egzaminu. Dotyczy to w szczególności: wymogu udokumentowania min. średniego wykształcenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub legitymacji przewodnickiej, oświadczenia o niekaralności. Szczegóły postępowania egzaminacyjnego wynikają z Uchwały ZG PTTK nr 175/XVIII/2015 z dnia 17.10.2015 r.

UWAGA!

Decyduje data odbioru korespondencji przez organizatora, nie zaś data nadania przesyłki - stempla pocztowego czy też złożenia zlecenia przelewu opłaty egzaminacyjnej.

Ponadto szczegółowych informacji ze strony organizatora egzaminu udziela Kol. Piotr Łukiewski – Prezes Oddziału, tel. 691 951 010, e-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., jak również Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników Turystycznych Terenowych i Pilotów Wycieczek PTTK Kol. Tomasz Simiński-Stanny tel: 604 545 794, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Adres organizatora:

Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
ul. Hallera 32  86-300 Grudziądz

Serdecznie zapraszamy kursantów oraz eksternistycznie wszystkich chętnych przewodników na egzamin umożliwiający uzyskanie atrakcyjnych Pilota Wycieczek PTTK.

 

       

Szczegółowa informacja  o terminie i zasadach
egzaminu  przewodnickiego terenowego na  obszar powiatów:
brodnickiego, bydgoskiego ziemskiego i grodzkiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego ziemskiego i grodzkiego, iławskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowomiejskiego, tczewskiego, toruńskiego, tucholskiego, rypińskiego, starogardzkiego, sztumskiego, świeckiego, wąbrzeskiego
z wyłączeniem miasta Torunia i Muzeum Zamkowego w Malborku.

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna dla Przewodników Turystycznych Terenowych PTTK wyznaczyła, na wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu, jako organizatora kursu, termin egzaminu dla kandydatów na turystycznych przewodników terenowych PTTK oraz ewentualnych osób rozszerzających uprawnienia na w/w obszar w dniach 12÷13 września 2020 r.
Do egzaminów przystąpić mogą w szczególności także przewodnicy PTTK oraz przewodnicy niezrzeszeni, lecz posiadający dawne uprawnienia państwowe, uzyskane przed deregulacją zawodu przewodnika turystycznego, decyzją wojewody lub marszałka województwa.
Odpłatność za egzamin wyniesie 240,oo zł i obejmuje całkowity koszt egzaminu, włącznie z całodzienną autokarową wycieczką egzaminacyjną po postulowanym obszarze uprawnień.
Egzamin zostanie zorganizowany dla minimum 10 osób chętnych. Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są drogą elektroniczną na podany niżej adres mailowy oraz pocztą tradycyjną na adres grudziądzkiego Oddziału PTTK.
Egzamin w części teoretycznej – test i egzamin ustny odbędą się w dniu 12 września 2020 r. (sobota) od godz 9.00 w Marinie MORiW przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

Egzamin praktyczny, w postaci całodziennej wycieczki autokarowej, dla osób które zdały egzamin teoretyczny, odbędzie się w dniu 13 września 2020 r. (niedziela) od godz. 8.00.

Punkt zbiórki w Marinie MORiW przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu. Trzy warianty trasy egzaminu praktycznego zostały już podane zgłoszonym do egzaminu zaś ostateczna trasa wycieczki zostanie wylosowana bezpośrednio po egzaminie pisemnym. Zgłoszenia na egzamin będą mają charakter wiążący, jeśli będą przyjmowane wraz z udokumentowaną wpłatą w/w opłaty egzaminacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r. włącznie, na adres i konto organizatora egzaminu tj. Oddziału PTTK w Grudziądzu. Obowiązuje komplet dokumentów, który podlega wstępnej kontroli organizatora egzaminu. Dotyczy to w szczególności wymogu udokumentowania min. średniego wykształcenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub legitymacji przewodnickiej, oświadczenia o niekaralności. Szczegóły postępowania  egzaminacyjnego  wynikają z Uchwały nr 55/XVIII/2014  ZG PTTK z dnia 27.02.2014 r.

UWAGA!

Decyduje data odbioru korespondencji przez organizatora, nie zaś data nadania przesyłki - stempla pocztowego czy też złożenia zlecenia przelewu opłaty egzaminacyjnej.
Ponadto szczegółowych informacji ze strony organizatora egzaminu udziela Kol. Piotr Łukiewski – Prezes Oddziału, tel. 691 951 010, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., jak również Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników Turystycznych Terenowych PTTK Kol. Tomasz Simiński-Stanny tel: 604 545 794, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Adres organizatora:

Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
ul. Hallera 32  86-300 Grudziądz

Serdecznie zapraszamy kursantów oraz eksternistycznie wszystkich chętnych przewodników na egzamin umożliwiający uzyskanie atrakcyjnych uprawnień na obszar Ziemi Chełmińskiej, Kociewia, części Borów Tucholskich oraz Powiśla z Żuławami!

 

 

 

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna dla Przewodników Turystycznych Terenowych PTTK wyznaczyła, na wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu, jako organizatora kursu, termin egzaminu dla kandydatów na turystycznych przewodników terenowych PTTK oraz ewentualnych osób rozszerzających uprawnienia na w/w obszar w dniach 16-17 maja 2020

Do egzaminów przystąpić mogą w szczególności także przewodnicy PTTK oraz przewodnicy niezrzeszeni, lecz posiadający dawne uprawnienia państwowe, uzyskane przed deregulacją zawodu przewodnika turystycznego, decyzją wojewody lub marszałka województwa. r. Odpłatność za egzamin wyniesie 240 zł i obejmuje całkowity koszt egzaminu, włącznie z całodzienną autokarową wycieczką egzaminacyjną po postulowanym obszarze uprawnień. Egzamin zostanie zorganizowany dla minimum 10 osób chętnych.

Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są drogą elektroniczną na podany niżej adres mailowy oraz pocztą tradycyjną na adres grudziądzkiego Oddziału PTTK. Egzamin w części teoretycznej – test i egzamin ustny odbędą się w dniu 16 maja 2020 r. (sobota) od godz 9.00 w Marinie MORiW przy ul. Portowej w Grudziądzu. Egzamin praktyczny, w postaci całodziennej wycieczki autokarowej, dla osób które zdały egzamin teoretyczny, odbędzie się w dniu 17 maja od godz. 8.00. Punkt zbiórki w Marinie MORiW przy ul. Portowej w Grudziądzu.

Trzy warianty trasy egzaminu praktycznego zostaną podane zgłoszonym do egzaminu do dnia 1 MARCA 2020 r., zaś ostateczna trasa wycieczki zostanie wylosowana bezpośrednio po egzaminie pisemnym. Zgłoszenia na egzamin będą mają charakter wiążący, jeśli będą przyjmowane wraz z udokumentowaną wpłatą w/w opłaty egzaminacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r UWAGA! Decyduje data odbioru korespondencji przez organizatora, nie zaś data nadania przesyłki - stempla pocztowego czy też złożenia zlecenia przelewu opłaty egzaminacyjnej. . włącznie, na adres i konto organizatora egzaminu tj. Oddziału PTTK w Grudziądzu.

Obowiązuje komplet dokumentów, który podlega wstępnej kontroli organizatora egzaminu. Dotyczy to w szczególności wymogu udokumentowania min. średniego wykształcenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub legitymacji przewodnickiej, oświadczenia o niekaralności. Szczegóły postępowania egzaminacyjnego wynikają z Uchwały nr 55/XVIII/2014 ZG PTTK z dnia 27.02.2014 r.

Ponadto szczegółowych informacji ze strony organizatora egzaminu udziela Kol. Piotr Łukiewski – Prezes Oddziału, tel. 691 951 010, e-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., jak również Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników Turystycznych Terenowych PTTK Kol. Tomasz Simiński-Stanny tel: 604 545 794, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Adres organizatora: Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi ul. Hallera 32 86-300 Grudziądz Serdecznie zapraszamy kursantów oraz eksternistycznie wszystkich chętnych przewodników na egzamin umożliwiający uzyskanie atrakcyjnych uprawnień na obszar Ziemi Chełmińskiej, Kociewia, części Borów Tucholskich oraz Powiśla z Żuławami.

Komisja Egzaminacyjna województwa kujawsko - pomorskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych i pilotów wycieczek PTTK  działa w następującym składzie :

 

Skład Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego  dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych :

 

 1. Tomasz Simiński - Stanny - przewodniczący
 2. Piotr Birecki- wiceprzewodniczący
 3. Ewa Bajraszewska - sekretarz
 4. Wojciech Sobolewski - członek
 5. Henryk Wasilewski – członek
 6. Marek Bogusz
 7. Zbigniew Budzyński
 8. Krzysztof Cieczkiewicz
 9. Adam Chyliński
 10. Jolanta Szulc

 

Skład podkomisji  dla potrzeb egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek PTTK w ramach Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego :

 

 1. Tomasz Simiński - Stanny – przewodniczący
 2. Marek Bogusz
 3. Ewa Bajraszewska
 4. Zbigniew Budzyński
 5. Krzysztof Cieczkiewicz
 6. Adam Chyliński
 7. Jolanta Szulc

 

Podstawa prawna powołania komisji :

 

Uchwała nr 24/XVIII/2014

Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 22 lipca 2014 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa kujawsko - pomorskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych PTTK.

 

Uchwała nr 129/XVIII/2017

Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 11 kwietnia 2017 roku

w sprawie uzupełnienia składu

Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego

dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych