Komisja Egzaminacyjna województwa kujawsko - pomorskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych i pilotów wycieczek PTTK  działa w następującym składzie :

 

Skład Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego  dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych :

 

 1. Tomasz Simiński - Stanny - przewodniczący
 2. Piotr Birecki- wiceprzewodniczący
 3. Ewa Bajraszewska - sekretarz
 4. Wojciech Sobolewski - członek
 5. Henryk Wasilewski – członek
 6. Marek Bogusz
 7. Zbigniew Budzyński
 8. Krzysztof Cieczkiewicz
 9. Adam Chyliński
 10. Jolanta Szulc

 

Skład podkomisji  dla potrzeb egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek PTTK w ramach Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego :

 

 1. Tomasz Simiński - Stanny – przewodniczący
 2. Marek Bogusz
 3. Ewa Bajraszewska
 4. Zbigniew Budzyński
 5. Krzysztof Cieczkiewicz
 6. Adam Chyliński
 7. Jolanta Szulc

 

Podstawa prawna powołania komisji :

 

Uchwała nr 24/XVIII/2014

Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 22 lipca 2014 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa kujawsko - pomorskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych PTTK.

 

Uchwała nr 129/XVIII/2017

Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 11 kwietnia 2017 roku

w sprawie uzupełnienia składu

Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego

dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych