Wojewódzka Komisja Egzaminacyjnej województwa kujawsko - pomorskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych i pilotów wycieczek PTTK nie posiada stałej siedziby.

Egzaminy organizowane są wyłącznie w oparciu o współpracę sekretariatu Komisji z Zarządem Oddziału PTTK, który zawnioskuje, aby na jego potrzeby zorganizowany został egzamin dla kandydatów na przewodników terenowych lub pilotów wycieczek – absolwentów kursu lub dla eksternistów poszerzających uprawnienia przewodnickie lub pilockie.

 

Odpowiedzi  na pytania i wątpliwości dotyczące szkoleń i egzaminów przewodnickich i pilockich należy poszukiwać na stronach internetowych Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK :

 

http://przewodnicy.pttk.pl/regulacje-prawne

http://przewodnicy.pttk.pl/przepisy

 

Wszystkie inne szczegółowe zapytania dotyczące egzaminów należy kierować do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej - Tomasza Simińskiego – Stanny  pod adresem :

 

86-300 Grudziądz ul. Norwida 46

e- mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lub telefonicznie pod nr  604 545 794

strona w budowie

 

 

Komisja Egzaminacyjna Województwa Kujawsko - Pomorskiego dla

kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek PTTK przeprowadza egzaminy na uprawnienia :

 

-Pilota Wycieczek PTTK

 

-Przewodnika Turystycznego Terenowego PTTK  po obszarze :

-Województwa Kujawsko-Pomorskiego

-Szlaku Piastowskiego

-Szlaku Kopernikowskiego

-Ziemi Chełmińskiej

-Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

-innych regionów i obszarów, także pogranicznych z innymi województwami, a objętych kursem przewodnickim

 

Egzaminy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego organizowane są zgodnie ze szczegółowymi wymogami zawartymi w  i składają się z trzech części testu jednokrotnego wyboru, części ustnej (zestaw 3 pytań) i części praktycznej – jednodniowej wycieczki egzaminacyjnej.

Egzaminy organizowane są na wniosek podmiotu PTTK posiadającego osobowość prawną czyli co do zasady  konkretnego Oddziału PTTK. Egzamin może być zorganizowany nie tylko dla absolwentów kursu ale także dla eksternistów  rozszerzających swoje uprawnienia.

Nie ma możliwości zorganizowania egzaminu dla kandydatów zgłaszających się indywidualnie bez pośrednictwa Oddziału PTTK.

 

Podstawa prawna :

-Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK ( z załącznikami)

 

-Zarządzenie nr 1/2014 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 10 marca 2014 r. dotyczące realizacji działań określonych w uchwale ZG PTTK nr 55/XVIII/2014 z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK 

 

-Uchwała nr 175 /XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 17 października 2015 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK ( z załącznikami)

 

-Zarządzenie nr 1 /2016 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 1 marca 2016 r. dotyczące realizacji działań określonych w uchwale ZG PTTK nr 175/XVIII/2015 z 17 października 2015 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK